شعار سال
پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403

 

حفاظت اسناد

      * پیشگیری از جعل و تعریف اسناد

      * پیشگیری از سرقت و نشت اطلاعات سازمان به بیرون

      * نگهداری و محافظت از اسناد و اوراق بهادار و کلیه اطلاعات سازمانی و...

 

 

حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده:

1- واحد دبیرخانه محرمانه

          * تشکیل دبیرخانه محرمانه: انجام کلیه فرآیند تولید، گردش، نگهدار ی اسناد، مکاتبات و

           ارواق و مدارک طبقه بندی شده دستگاه اجرایی توسط دبیرخانه محرمانه و با نظارت آن

           مجموعه انجام می شود.

           *  اجرای کامل آئین نامه حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده ابلاغی شورای

            عالی   امنیت ملی

           *  نگهداری و حفاظت کلیدها، کلیدهای قفل ها، رمز ، دستگاههای تکثیر و ... نیز یکی از

           وظایف دبیرخانه محرمانه است.

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب
    گفتگو انلاین

    سامانه ی گفتگوی آنلاین