شعار سال
شنبه 05 اسفند 1402

بله درحال حاضر براساس دستورالعمل 18 سال سن ،مد نظر می باشد.

خیر درحال حاضر دارا بودن مدرک تحصیلی جهت موسسین الزامی نمی باشد.

خیر درحال حاضر نیاز به شرکت در هیچ آزمون ورودی نمی باشد.

خیر درحال حاضر ارائه گواهینامه فنی وحرفه ای جهت تاسیس آموزشگاه نیاز نمی باشد.

درحال حاضر 200 هزار تومان هزینه صدور پروانه تاسیس در پورتال جامع سازمان و 10هزار تومان جهت ابطال تمبر مالیاتی می باشد. (درحال حاضرآموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد از پرداخت مالیات معاف می باشند.)

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین