شعار سال
جمعه 04 اسفند 1402

خیر

کتابهای خاصی مد نظر سازمان نیست آن چیزی که ملاک است سرفصل های استاندارد می باشد

با مراجعه به مراکز آموزشی تابعه و تکمیل فرم مربوطه و اعالم مشخصات کامل و تاریخ و حرفه آزمون ، پس از محرز شدن سند آزمون مربوطه ، نسبت به صدور تائیدیه اقدام میشود

کسب و ارتقاء مهارت شغلی اولین مزایا برای افراد است ضمن اینکه می توان جهت برخورداری از تسهیالت و ارائه به مراجع ذیصالح جهت پروانه کسب و کار و ... استفاده کرد .

در واقع مراجع اصلی پاسخ به این سوال سازمان آموزش و پرورش می باشد متقاضی می بایست پس از مراجعه به مشاور تحصیلی سازمان و مطالعه مجموعه های مربوطه ) در حال حاضر مجموعه هفتم ( نسبت به انتخاب نوع دیپلم ، نوع مهارتهای مورد نیاز ، کد استاندارد و ساعت استاندارد حرفه ها اقدام نموده و سپس برای گذراندن این مهارتها به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نماید

سازمان آموزش فنی و حرفه ای عضور سازمان بین المللی کارمی باشد بنابراین با ترجمه مدارک مهارت آموزش فنی و حرفه ای امکان فعالیت در کلیه کشور های عضور سازمان بین المللی کار فراهم می شود

با مراجعه به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان و راهنمایی توسط آنها می توان از طریق وب سایت اینترنتی ثبت نام نمود و از منوی آزمون قسمت تقویم آزمون می توان از زمان برگزاری آزمونها مطلع شوید

حداکثر تا ۵ روز بعد نتایج آزمون کتبی از طریق سایت قسمت اعالم نتایج آزمون قابل دسترسی است و در صورت قبولی برای شرکت در آزمون عملی به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و یا آموزشگاه مربوطه مراجعه نمایید

سازمان آموزش فنی و حرفه ای عضور سازمان بین المللی کارمی باشد بنابراین با ترجمه مدارک مهارت آموزش فنی و حرفه ای امکان فعالیت در کلیه کشور های عضور سازمان بین المللی کار فراهم می شود

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین