شعار سال
جمعه 04 اسفند 1402
لیست اخبار صفحه :1
روز انتخابات که لیله القدر سیاسی کشور است، مردم همیشه در صحنه که قدرت و سرمایه اجتماعی کشور بشمار میروند، رزمایش قدرت خود را به جهانیان نشان خواهند داد
عضو قرارگاه ملی جهاد تبیین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران و کارکنان دستگاه های عضو شورای هماهنگی کلاله:

روز انتخابات که لیله القدر سیاسی کشور است، مردم همیشه در صحنه که قدرت و سرمایه اجتماعی کشور بشمار میروند، رزمایش قدرت خود را به جهانیان نشان خواهند داد

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین